Kracht en Ziel

Privacyverklaring

Uw gegevens zijn bij mij veilig.

Mijn naam is Tom Bewernick. In mijn praktijk Shiatsu – Kracht en Ziel verwerk ik persoonlijke gegevens
van cliënten die een afspraak voor een behandeling maken. In conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn alle medische en persoonlijke gegevens van u bij mij veilig. Zo is in kaart gebracht welke gegevens bij mij verwerkt worden, met welk doel, waar ze worden bewaard en hoelang.

Van elke cliënt worden voor- en achternaam, voorletters, geboortedatum, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer geregistreerd. Deze gegevens sla ik op via e-boekhouden.nl en gebruik ze uitsluitend voor de facturatie. E-boekhouden.nl is een beschermde webomgeving en beveiligd met een wachtwoord en een autorisatiecode. In het geval dat u via mijn website online een afspraak wilt maken, worden uw persoonsgegevens via het Bookly WordPress plugin in een beschermde webomgeving opgeslaan

Verder krijgt elke cliënt een eigen dossier in welke informatie uit de intake verwerkt wordt. Het dossier houdt specifieke hulpvragen in, maar ook, gezien de holistische karakter van de behandelingen, aanvullende achtergrondinformatie uit verschillende levensaspecten die in het belang zijn van de behandeling. Tijdens het intakegesprek licht ik mondeling toe hoe ik met het dossier omga.

Geen gegevens worden zonder toestemming van u met derden gedeeld. Ook vindt geen gegevensuitwisseling plaats via mijn website en worden er geen cookies gebruikt. Van mailinglijsten wordt ook geen gebruik gemaakt.

Communicatie en facturering vindt uitsluitend plaats tussen de cliënt en mij, per mail, telefoon en/of post.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Als u vragen of opmerkingen hebt, dan hoor ik het graag.