Kracht en Ziel

Algemene Voorwaarden

Algemeen

De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is gemaakt. Shiatsupraktijk Kracht en Ziel is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen. De behandelaar is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen, hierbij wordt de behandeling onmiddellijk onderbroken en wordt de overeenkomst ontbonden.

Betalingsvoorwaarden

Na afloop van de behandeling ontvang je een factuur per mail welke per bankoverschrijving betaald dient te worden.
Indien de cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim.

Annulering

Mocht de cliënt de behandeling door een verhindering willen annuleren, kan dat nog tot tenminste 2 werkdagen voor de afspraak. Gebeurd de annulering minder dan 2 werkdagen voor de afspraak, zal de helft van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij verhindering zonder kennisgeving ben ik genoodzaakt om de volle behandelkosten in rekening te brengen.

Geheimhouding

Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Shiatsupraktijk Kracht en Ziel en de cliënt voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.

Beroepsverenigingen

Shiatsupraktijk Kracht en Ziel is aangesloten bij de BVS, Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs.

Alle bij bovengenoemde beroepsvereniging aangesloten masseurs zijn geschoolde professionals die werken volgens vastgestelde kwaliteitseisen.

Hygiëne

Ethiek en hygiëne staan binnen Shiatsupraktijk Kracht en Ziel hoog aangeschreven. Wij verwachten van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Shiatsupraktijk Kracht en Ziel zorgt voor schone handdoeken, natuurlijk mag u altijd uw eigen handdoek meenemen als u dat prettig vindt.

Shiatsupraktijk Kracht en Ziel behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren.